FledgePayroll

Aplikacija za obračun plač

Aplikacija za učinkovito in hitro delo v procesu obračuna plač.

FledgePayroll je sodobna aplikacija, namenjena za učinkovit obračun plač in ostalih izplačil v poslovnih okoljih vseh velikosti. 

Zadnja generacija FledgePayroll je bila, na osnovi 30-letnih izkušenj podjetja Sicom na področju dela s HRM sistemi in rešitvami za obračun plač, v letu 2019 razvita na novo, v tehnološko naprednem okolju Microsoft Dynamics NAV. V aplikacijo so na sodobni tehnološki platformi implementirane funkcionalnosti na način, ki uporabnikom omogočajo hitro, logično in enostavno pripravo in izvedbo obračuna plač in ostalih izplačil. Poseben poudarek smo pri načrtovanju nove aplikacije namenili optimizaciji procesov dela, specifičnih za srednje in velike organizacije z več sto zaposlenimi.

Oglejte si proces obračuna plač v aplikaciji FledgePayroll.

V videu so korak po koraku predstavljeni:

 • vrste plačil – izgled in dodajanje novih
 • odtegljaji – vnos kredita
 • prisotnosti – različni načini vnosa
 • izračun – pregled in kontrole
 • izpis plačilne liste
 • nakazila – priprava datoteke

Oglejte si nastavitve knjiženja v glavno knjigo v aplikaciji FledgePayroll.

V videu so korak po koraku predstavljeni:

 • možne nastavitve knjiženja
 • dodajanje novih kontov
 • nastavitve knjiženja za nove vrste plačil
 • priprava temeljnice za obračun plač
 • priprava temeljnice za vnaprej vračunane stroške za regres

Glavne značilnosti aplikacije FledgePayroll

Celovit sistem za obračun plač in drugih izplačil

V novi aplikaciji FledgePayroll so implementirani optimizirani postopki in procesi dela na način, da je aplikacija za uporabo preprosta in intuitivna in hkrati zelo funkcionalno široka. Olajša pripravo tudi zelo kompleksnih in specifičnih načinov obračunov in poročil.
Aplikacija omogoča enostavno prilagajanje tudi zelo specifičnim zahtevam strank, razmeram na trgu in zakonskim spremembam. Zagotavlja natančnost izračuna posameznih stroškov enot in možnost različnih načinov izračuna urnih postavk glede na želje strank brez dodatnih posegov v sistem.

Integriranost

Velika konkurenčna prednost je celostna integracija produktov FledgeHR in FledgePayroll z vsemi potrebnimi avtomatičnimi kontrolami. Nadzorovan avtomatiziran prenos podatkov med aplikacijami zagotavlja prihranek časa, hitrost in kvaliteto priprave in obdelave podatkov – odpade potreba po kakršnih koli dodatnih vnosih kadrovskih podatkov na strani plačnega modula in posledično morebitne napake zaradi neusklajenosti podatkov. Preko modula Fledge.API pa je omogočena celovita integracija FledgePayroll z vsemi drugimi sistemi, ki so potrebne v procesu obračuna plač. V aplikaciji so implementirane funkcionalnosti (Core) HRM sistema, ki so potrebne v procesu obračuna plač.

document-check

Optimizirani postopki pri pripravi podatkov in obračunov

V aplikacijo je vgrajen optimiziran proces dela pri pripravi in obdelavi podatkov, potrebnih za pripravo obračunov. Vgrajeni procesni tok je implementiran na pregleden način tako, da uporabnike logično in intuitivno vodi skozi posamezne korake procesa, od začetka vnosa podatkov do končnega obračuna in priprave poročil. Vgrajena logika je učinkovita tako, da v praksi pri implementaciji, poleg dela na testnih obračunih, uporabniki ne potrebujejo dodatnih izobraževanj.

Priprava pregledov in poročil

V FledgePayroll so že pripravljena poročila in pregledi za vse tipične zahteve in potrebe naročnikov. Dodatno pa je vgrajen modul »Dinamična poročila«, ki uporabnikom omogoča samostojno izdelavo povsem specifičnih poročil in pogledov na podatke, ki so lahko v podrobnosti prilagojeni specifičnim zahtevam in željam uporabnikov ter vodstev podjetij.

user-security

Enovitost in varnost podatkov ter skladnost z zakonodajo

Aplikacija ima vgrajene vse elemente, ki zagotavljajo integriteto in varnost podatkov, vključno z zagotavljanjem revizijskega sledenja zgodovine vnosov, skladno z uredbo GDPR. Sodobna tehnološka platforma omogoča hitro dopolnjevanje in prilagajanje na zakonske spremembe.

coreHR

Integracija v ostale informacijske sisteme naročnika in države

Aplikacija ima že vgrajene tehnološke rešitve, ki omogočajo integracijo in povezovanje v ostale informacijske sisteme naročnika, tako na strani zajema in prenosa vhodnih podatkov (npr. sistemi za registracijo delovnega časa, potni nalogi), kot prenosa rezultatov in poročil v druge sisteme (npr. prenos temeljnic, dokumentni sistem, e-VEM, e-BOL).

cloud-availability

Aplikacija v naprednem okolju Microsoft Dynamics NAV/BC – Navision

 • Učinkovita, prijazna in enostavna uporabniška izkušnja okolja Dynamics NAV/BC.
 • Namestitev je možna v vseh treh izvedbah: “On-premise”, rešitev v oblaku ali hibridna izvedba.
 • Enostavna povezljivost ostalih Microsoftovih rešitev (Office, PowerBI, CRM).
 • Uporaba standradnih tehnologij za povezovanje z ostalimi informacijskimi sistemi.
Zakaj uporabljati oblak za obdelovanje HR podatkov?
Programska inovativnost, hitre izdaje 70%
Manjša odvisnost od IT-ja 50%
Nizki stroški lastništva 44%

Preprosto in enostavno za uporabo.