Core HRM

Core HRM

V sklopu HRM se nahajajo vsi kadrovski podatki, ki so potrebni v procesu obračuna plač in drugih izplačil.

Sklop je vsebinsko in procesno v celoti integriran z aplikacijo FledgeHR, lahko pa se uporablja kot samostojni sklop tudi v okoljih, ki (še) nimajo implementirane aplikacije FledgeHR.

Tukaj se vnašajo vsi osnovni podatki o zaposlenih, vzdrževanih družinskih članih, pogodbe, aneksi… 

Pripravljena so vsa tipična (HRM) poročila – od osnovnih podatkov po zaposlenih do podrobnih podatkov iz pogodb – dimenzije, delovna mesta, organizacijske enote, pregledi delovne dobe, prihodi/odhodi zaposlenih v določenem obdobju, seznami zaposlenih za jubilejne nagrade… 

Rešitev omogoča tudi obračun dopusta in pripravo odločb po meri naročnika. Nastavitve kriterijev dopusta so prilagojene naročniku in enostavno nastavljive.