Glavna knjiga

Glavna knjiga

Nastavitve knjiženja v glavno knjigo so narejene na ravni vrste plačila in razdeljene v predloge

To omogoča preglednost nastavitev in enostavno urejanje, v kolikor gre za izjeme oz. popravke. Pri dodajanju novih vrst plačil tako nastavitve ali skopiramo iz obstoječe predloge ali naredimo popolnoma novo – hitro in enostavno

Nastavitve lahko zelo podrobno prilagodite na vrsto prispevkov, kategorije, dimenzije, vrstni red izpisa, združevanje… 

Temeljnice lahko pripravite tudi po dvanajstinah, npr. za letne obračune, kot je regres, ali združene za več mesecev skupaj (3/12 na eno temeljnico, 9/12 na drugo). 

Pripravite lahko tudi ločene temeljnice za vnaprej vkalkulirane stroške. Program omogoča tudi pripravo .xml datotek za izvoz temeljnic ali direktni prenos v druge programe.