Poročila

Poročila

Za lažje analiziranje podatkov je v rešitvi pripravljenih več kot 30 tipičnih poročil na željo strank.

Med njimi je najbolj priljubljena rekapitulacija obračuna, na kateri so podatki obračuna zelo podrobno razdelani – bruto/neto zneski skupin plačil, obračunani/plačani prispevki, dohodnina po različnih vrstah in stopnjah, razdeljene skupine vrst plačil – od rednega dela, boleznin, refundacij do nadur, posebej neto dodatki, druge vrste obračuna, odtegljaji in obračun PDPZ. 

Izpis poročila je možen tako za krajše kot daljše obdobje.

Največja dodana vrednost programu so dinamična poročila, ki si jih lahko uporabniki na zelo preprost način sproti oblikujejo po svojih željah, kar posledično pripomore k hitrim in ključnim informacijam za vodstvo v vsakem trenutku

Narejena so tako, da si lahko uporabnik sam nastavi predloge, katere podatke želi videti v vrsticah (npr. seznam delavcev, stroškovnih mest, vrst plačil…) in katere v stolpcih (bruto zneski, ure, skupine plačil, organizacijske enote, SM…). 

S kombinacijo obeh predlog in želenimi filtri na obdobje, št. obračuna, kategorije itd. se tako lahko pripravi zelo podrobno poročilo za nadaljnje analize.