Obračun ostalih dohodkov

Obračun ostalih dohodkov

V programu so pripravljene potrebne nastavitve za obračun vseh ostalih vrst dohodkov po zadnjih zakonskih spremembah, z možnostjo nastavitve obračuna dohodnine in izpisa plačilne liste po želji naročnika. 

Vnos podatkov za obračun se izvede po enakem postopku kot za obračun plač, zaradi česar je priprava le-teh hitra in enostavna.

V program se lahko vnesejo uredbeni zneski za različne vrste obračunov. 

Narejena je tudi avtomatika izračuna sorazmernih deležev zneskov do uredbe za delavce, ki niso aktivni celotno obdobje obračuna.