Obračun plač

Obračun plač

Na enotnem mestu – uporabniškem vmesniku, je logično, v skladu s procesnim tokom, združeno vse potrebno za pripravo in zaključek obračuna plač – od vnosa odtegljajev, prisotnosti, izpisa plačilnih list, potrebnih poročil do nakazil. 

Aplikacija omogoča enostavno dodajanje novih vrst plačil  – samostojno ali s kopiranjem obstoječih. S kopiranjem se hkrati prenesejo vse plačne odvisnosti in nastavitve glavne knjige, tako da ni potrebe po dodatnih nastavitvah. 

Dodajanje šifrantov ali ostalih vnosov – novih partnerjev, odtegljajev idr., je zelo hitro in enostavno, saj se podatki vnašajo direktno na sezname v nove vrstice. Večje šifrante podatkov lahko tudi kopirate iz Excela direktno na te sezname.

Prisotnosti in odtegljaje lahko vnašate ročno, jih kopirate iz Excela ali uvažate preko tekstovnih datotek. 

Program omogoča tudi vnos stalnih dodatkov, kar še dodatno pohitri pripravo obračuna. 

Dodajanje in popravljanje podatkov je enostavno z le nekaj kliki. Na obračunu je na voljo podrobna statistika po posameznih postavkah, tako da lahko podrobneje vidite, katere postavke po delavcih in vrstah plačil sestavljajo katero vrednost – bruto in neto zneski, davki in prispevki, dodatki, bonitete, itd. in naredite potrebne kontrole. 

Program omogoča tudi obračun bruto zneskov iz neto zneska ali vnos fiksnega zneska na katero koli vrsto plačila

Na kartici obračuna delavca so zbrani vsi bistveni podatki delavca, tako da ni potrebe po dodatnem klikanju in iskanju potrebnih podatkov po drugih menijih v programu. Tukaj so tudi izpisane vse njegove urne postavke (leto-1, pretekli mesec, kot če bi delal, itd.), morebitne kategorije, po katerih je zaposlen, osnovi podatki iz pogodbe, delovna doba, zgodovina preteklih osnov, TRR… 

Pri pripravi nakazil za banko lahko virmane pripravite ločeno za nakazila delavcem, partnerjem in za plačilo davkov ali skupaj kot en virman. V podrobnem pregledu lahko vidite, če kje manjka kakšen sklic, namen ali kakšen drug podatek. Za pripravo REK obrazcev sta na voljo .pdf pregled, tako na posameznem delavcu kot za vse, in izvoz .xml za uvoz obrazcev na portal eDavki.